?

DUYURULAR

Üye Başvurularımız Devam Ediyor

Derneğe Üye Olma

Üyelik Asıl Üyelik ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.

  1. Genel Kurul Üyeliği : Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. Derneğe üye olmak için, en az iki Asil Üyesinin tensibi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
  2. Fahri Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa hizmetleri olan kişilerden derneğe yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahri üyelik unvanı verilebilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.


Bu haber 11249 kez okundu 27.08.2012